Tôn Ngộ Không thay sư phụ chén Bạch Cốt Tinh

Một phiên bản khác của Tôn Ngộ Không thay sư phụ đi đánh bạch cốt tinh, nhưng lần này anh không thể nào qua khỏi lưới tình của cô bạch cốt tinh này mà địt con mẹ nó luôn cho nhanh… Hỏa nhãn kim tinh bị cmnr :)))