Ngoại khóa tình dục của thầy hiệu trưởng và cô giáo tiếng anh

June là cô giáo dạy tiếng anh trong trường trung học lớn ở Nhật Bản và có chuyến đi du lịch giữa các thành viên trong nhà trường, sau lần này thì anh hiệu trưởng đã địt cô giáo viên xinh đẹp tiếng anh và hai người đã ngoại tình trong suốt thời gian di chuyển.