Chồng say sỉn, vợ bị bạn thân chồng làm thịt ngay trước mặt

Năm thứ 5 của cuộc hôn nhân Không con cái. Ngay tại nhà mình cũng có lúc xảy ra cái gọi là cãi vã vợ chồng. Hôm trước, hai vợ chồng tôi cãi nhau vì một chuyện vặt vãnh, cứ đà đó, vợ tôi tức tối chạy ra khỏi nhà. Chà, đó là chuyện thường tình, nên tôi đã xem với ý định để nó yên, nghĩ rằng tôi sẽ quay lại sớm. Tuy nhiên, vào đêm đó, một Takashi độc thân sống cùng thành phố đã liên lạc với tôi và nói rằng, Vợ của anh đang đến.