Bị đuổi khỏi nhà, cậu học sinh tá túc nhà cô chủ nhiệm và cái kết

Mẹ tôi đã bỏ rơi cha tôi và chạy trốn. Kể từ đó, bố tôi bắt đầu bạo hành tôi ngay khi có chuyện. Trong khi đó, chỉ có Yuka-sensei luôn đứng về phía tôi. Không cần biết tôi đang làm gì, tôi bắt đầu nghĩ về thầy, vì vậy tôi đã nhảy ra khỏi nhà không có chỗ ở và đến nhà của thầy.